Om reservation af et produkt

Om at reservere og købe en vare

  • Tilføj varen / varerne til kurven.
  • Gå herefter til kassen.
  • Herefter skriver du dit navn, adresse osv.
  • Skriv i kommentarfeltet om du ønsker på afhente varen, ønsker pris på pakke sendt med PostNord eller GLS. Eller ønsker transport med Jh Transport.
  • Du modtager efterfølgende en bekræftelse på mail, samt et evt. tilbud på transport eller pris for pakkeporto.
  • Hvis du ønsker transport modtager du en mail fra Jh Transport med leveringsbetingelser samt et link til betaling af transporten. Herefter kontakter Jh Transport dig for aftale om levering.
  • Hvis du vælger på afhente selv, skal varen være afhentet inden 8 dage efter betaling. (med mindre andet er aftalt)
  • Betal herefter ved bankindbetaling inden 3 hverdage. Husk at angive dit navn.
  • Reservering af en vare er max. 3 hverdage herefter slettes reserveringen.